krzeslowisko.pl

Sklep producenta krzeseł i foteli

Twój koszyk jest pusty. Życzymy udanych zakupów

REGULAMIN SPRZEDAŻY

 

Strony transakcji 

1. Nabywcą w sklepie internetowym www.krzeslowisko.pl może być:

a. osoba prawna, posiadająca zdolność do czynności prawnych,

b. osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada stałe / tymczasowe miejsce zamieszkania na terytorium RP.

2. Właścicielem sklepu www.krzeslowisko.pl jest firma DREWSPAN-EKO PHP S.C.

    39-110 Wielopole Skrzyńskie 11A.

3. Sklep realizuje zamówienia na terenie Polski. 

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy że:

  1.  Administratorem danych osobowych jest Drewspan – Eko PHU S.C. 39-110 Wielopole Skrzyńskie 11A, NIP: 818-15-34-168
  2.  Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust.1 lit a - dane przetwarzane są w celach marketingowych oraz w art. 6 ust.1 lit b – w celach niezbędnych do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. 
  3. Administrator nie udostępnia danych ani nie przekazuje danych do państwa trzeciego / organizacji międzynarodowej.
  4. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia kontaktując się z administratorem pod adresem: info@krzeslowisko.pl
  5. Osoba, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w razie stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
  6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w niniejszej informacji celów przetwarzania, a więc:

- w związku z wykonywaniem zawartej umowy, przez okres, na jaki została ona zawarta, a po tym czasie przez okres przewidziany przepisami obowiązującego prawa lub w celu zaspokojenia ewentualnych roszczeń z tego tytułu, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych po wygaśnięciu umowy – do czasu wycofania tej zgody;

- w zakresie marketingu oraz promocji oferowanych przez Administratora Danych – do czasu wycofania zgody na takie przetwarzanie danych osobowych;

  1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, mogą być one przekazane następującym odbiorcom:

1) Drewstystem Skorupski – Wójcik spółka jawna

2) Drewspan Skorupski – Wójcik spółka jawna

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, mogą być one udostępniane również podmiotom świadczącym na rzecz Administratora Danych usługi w celu wsparcia i ułatwienia działalności, przy czym wyłącznie na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

  1. Dane przetwarzane w oparciu o moją zgodę nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 
  2. Jeżeli zbieranie danych osobowych następuje w celu zawarcia i wykonania umowy, podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie tych danych ma charakter dobrowolny. Jednakże konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i wykonania umowy. 

 

 Oferta sklepu 

1. Wszystkie oferowane przez nas produkty są fabrycznie nowe i posiadają gwarancję producenta.

2. Wszystkie ceny towarów prezentowanych na naszym portalu www.krzeslowisko.pl podane są jako ceny brutto zawierają podatek VAT. Cena jest wiążąca od chwili złożenia przez klienta zamówienia.

3. Prezentowane na portalu zdjęcia i szkice naszych produktów (w tym kolorystyczne, materiał obiciowy) mogą nieznacznie różnić się od wyglądu towaru w rzeczywistości. Nie ponosimy z tego tytułu odpowiedzialności.

4. Sklep www.krzeslowisko.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian.

 

 Zamówienia 

1. Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem strony pod adresem www.krzeslowisko.pl Złożenie zamówienia odbywa się poprzez mechanizm "koszyk" znajdujący się na stronach sklepu i wypełnienie formularza zamówienia.

2. Każde zamówienie zostanie przez nas potwierdzone pocztą elektroniczną w ciągu 2 dni roboczych, jednocześnie sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia bez podawania przyczyn.

3. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez naszą firmę danych osobowych zawartych w zamówieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych .

4. Z chwilą potwierdzenia przez nas przyjęcia zamówienia, dochodzi do zawarcia pomiędzy sklepem www.krzeslowisko.pl, a Nabywcą umowy sprzedaży towaru.

5. Dostawy są realizowane :

-   przez firmę kurierską pod wskazany adres na zamówieniu.

-   transportem firmy.

-   odbiór osobisty w siedzibie firmy.

 

 Płatność 

1. W momencie potwierdzenia przez nas zamówienia automatycznie generowana jest faktura  Proforma, opiewająca na całkowitą wartość zamówienia wraz z kosztem transportu.

2. Płatność odbywa się:

-   przelewem na nasze konto na podstawie faktury Proforma.

3. Podstawą i koniecznym warunkiem realizacji zamówienia, a więc przygotowanie i wysyłki towaru, jest rejestracja na naszym koncie bankowym wpływu środków, na które opiewa wygenerowana faktura Proforma.

4. Brak wpływu środków z tytułu zamówienia w ciągu 14. dni od daty złożenia zamówienia jest dla nas podstawą jego anulowania.

5. Oryginał Faktury VAT wystawiany jest i dołączony do przesyłki stanowi on dowód zakupu towaru w naszym sklepie.

 

 Warunki dostawy 

1. Czas dostawy uzależniony jest od specyfiki danego zamówienia (ilość i rodzaj towaru) i ustalany jest indywidualnie.

2. W przeciągu maksymalnie 2 dni roboczych od momentu otrzymania zapłaty za zamówienie podajemy Nabywcy czas realizacji zamówienia.

3. Czas dostawy zamówienia jest to czas potrzebny kurierowi na dostarczenie przesyłki do Nabywcy. Z reguły czas ten nie przekracza 24 godzin.

4. W chwili odbioru towaru Klient zobowiązany jest sprawdzić, czy przesyłka jest zgodna z zamówieniem i czy nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu, jeśli stwierdzi uszkodzenia to powinien w obecności kuriera spisać protokół szkody, w którym ujęta będzie data, godzina doręczenia oraz opis uszkodzeń lub zauważonych braków. Wymiana produktu na nowy możliwa jest tylko na podstawie spisanego protokołu szkody.

5.Odbiór towaru przez Kupującego musi być potwierdzony pisemnie na dokumencie dostawy. Złożony podpis jest traktowany jako potwierdzenie zgodności towaru ze złożonym zamówieniem.

6. Koszt transportu nie jest wliczony w cenę mebli, kalkulowany jest indywidualnie dla każdego zamówienia, jest zależny od ilości i gabarytów zamówionych elementów oraz całkowitej wartości zamówienia.

7. Usługa transportu obejmuje dostarczenie mebli do Klienta bez usługi wniesienia do lokalu.

8. W skład usługi nie wchodzi montaż krzeseł i stołów.

9. Jeśli firma kurierska nie będzie w stanie dostarczyć przesyłki z przyczyn od siebie niezależnych (np. w ciągu 2 kolejnych dni nie zastanie klienta w ustalonym miejscu dostawy) to kolejny raz przesyłka jest wysyłana na koszt klienta na podstawie faktury wystawionej przez firmę kurierską.

 

 Gwarancja i reklamacje 

1. Sprzedawane przez nas meble objęte są 24-miesięczną gwarancją.

2. Gwarancja obejmuje wady materiałowe, produkcyjne oraz montażowe, nie odnosi się natomiast do cech właściwych dla danego produktu prezentowanych w witrynie sklepu www.krzeslowisko.pl

3. Podstawą gwarancji jest Faktura sprzedaży.

4. Reklamacje wymagają formy pisemnej i są przez nas rozpatrywane w przeciągu 14 dni od daty zgłoszenia.

5. Gwarancji nie podlegają:      

     - uszkodzenia mechaniczne np: uszkodzenia okleiny naturalnej ostrym narzędziem ,przedarcia tkaniny

        obiciowej, uszkodzenia mechaniczne powłoki lakierniczej.

     - szkody wynikające z samodzielnych napraw i przeróbek.

     - szkody powstałe w wyniku użycia niewłaściwych środków czyszczących (w tym wody)

     - różnice kolorystyczne wybarwienia wynikające z naturalnego zróżnicowania struktury drewna.

     - ciemnienie powłok lakierniczych z upływem czasu.

     - wad powstałych na skutek niewłaściwego montażu.

     - różnice w odcieniu wybarwienia tkaniny, eko-skóry,

 

 Zwrot towaru 

1. Na podstawie Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Rozdział 2, Art. 7.1.) Klient ma prawo nie podjąć przesyłki lub zwrócić zamówiony towar w ciągu 10 dni od daty otrzymania przesyłki bez podawania przyczyny zwrotu, o ile w celu zachowania wskazanego terminu Klient prześle przed jego upływem oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Pobierz formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

2. Zwracany towar musi być zapakowany w oryginalne opakowanie,

3. Zwracany towar nie może nosić znamion użytkowania,

4. Do zwracanego towaru musi być dołączony oryginał faktury sprzedaży,

5. W celu ustalenia dokładnego adresu zwrotu towaru Klient zobowiązany jest skontaktować się z firmą                    

 DREWSPAN-EKO PHP S.C.

 39-110 Wielopole Skrzyńskie 11A.

6. Transport towaru  zwracanego odbywa się na koszt Kupującego.

7.  DREWSPAN-EKO PHP S.C.zobowiązuje się do rozliczenia z Klientem w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania przesyłki ze zwróconym towarem i dokumentem sprzedaży.

  - zwrot nie obejmuje kosztów dostawy.

  - paczki za pobraniem nie będą odbierane. 

 

 Postanowienia końcowe 

1. Zawartość sklepu internetowegowww.krzeslowisko.pl nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego art. 543.

2. Wszelkie informacje dotyczące specyfikacji produktów pochodzą z materiałów otrzymanych od producenta.

3. Składając zamówienie Nabywca akceptuje powyższy Regulamin Sprzedaży