krzeslowisko.pl

BHP - szkolenia dla firm

Na czym polega działalność zewnętrznej firmy BHP? 

Zewnętrzna firma BHP specjalizuje się w usługach z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Oznacza to, że specjaliści zatrudniani przez tego typu przedsiębiorstwo zapewniają fachową pomoc wszystkim firmom oraz instytucjom, które zdecydowały się na usługi BHP. Pracownicy BHP są w związku z tym odpowiedzialni między innymi za przeprowadzanie szkoleń BHP wstępnych oraz okresowych. Szkolenia wstępne dzielą się na ogólne oraz stanowiskowe. Ponadto pracownicy firmy BHP dokonują oceny ryzyka zawodowego, co pozwala zwiększyć poziom bezpieczeństwa w każdym zakładzie pracy oraz w razie jakichkolwiek niebezpieczeństw, skutecznie je wyeliminować. Wysoce wyspecjalizowani pracownicy BHP są również odpowiedzialni za reprezentowanie firmy, która korzysta z ich usług przed państwowymi instytucjami kontrolnymi. Przykładem tego typu instytucji jest Państwowa Inspekcja Pracy. Ponadto specjaliści BHP tworzą regulaminy korzystania z obiektów, a także stanowisk. Dzięki temu pracodawcy i pracownicy mogą być spokojni o poziom bezpieczeństwa na terenie zakładu pracy oraz o to, czy praca przebiega zgodnie z obowiązującymi w naszym kraju przepisami. Obecność pracownika BHP buduje zaufanie załogi każdej firmy do przełożonych.

bhp poznań

Na czym polega ochrona przeciwpożarowa? 

Ochrona przeciwpożarowa polega między innymi na regularnych oraz szczegółowych przeglądach obiektów pod kątem zagrożenia pożarowego, a także sporządzaniu z tychże przeglądów protokołów. Ponadto specjaliści BHP szkolą pracowników, jak powinni się oni zachowywać w razie wystąpienia pożaru. Dzięki tego typu działaniom specjalistów BHP, każdy pracownik może czuć się dużo bardziej pewnie, przebywając na terenie zakładu pracy. Każdy obiekt, w którym pracownicy wykonują swoją pracę, powinien spełniać wymagania techniczno-budowlane, instalacyjne oraz technologiczne. Dzięki obecności pracownika BHP w zakładzie pracy dokładnie weryfikowane jest, czy obiekt spełnia te wymogi. Jeżeli tak nie jest, pracownik BHP udziela pełnego wsparcia, aby dostosować obiekt do obowiązujących na terenie naszego kraju przepisów. Pracownik BHP dba także o to, aby obiekty były wyposażone w niezbędny sprzęt gaśniczy. Wszystkie procedury, które wykonują wyspecjalizowani pracownicy BHP, sprzyjają podniesieniu poziomu bezpieczeństwa oraz zredukowaniu do minimum zagrożenia pożarowego.